Publicacions

 Descarregar Pdf

El resultat de l'activitat investigadora desenvolupada pels membres del Departament es reflecteix en la publicació d'articles en revistes, capítols de llibres, llibres, comunicacions a congressos o establiment de patents.

El factor d'impacte o índex d'impacte de una revista és una mesura de la importància d'una publicació científica. El factor d'impacte d'una revista és el nombre de vegades que se cita de mitjana un article publicat a la mateixa. És un instrument per comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista concreta dins d'un mateix camp científic. L'impacte de les revistes depèn de l'àmbit de coneixement, podent ser molt variable d'un a un altre. Dins de la producció vegetal les revistes poden tenir fins a un 13 de factor d'impacte en l'àmbit de la biotecnologia i no superar el 2 en l'àmbit forestal.

 Les patents de material vegetal, producte de la millora genètica o de la biotecnologia, superen les 75.

 Per una informació més detallada es pot consultar al GREC.

   Darrera modificació: