El Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola i la seva relació amb AGROTECNIO-Center

El Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola està especialitzat, en l'àrea de conexeiment de producció vegetal, en agronomia, biologia, biotecnologia vegetal, control integrat de plagues, ecologia, genètica, millora genètica vegetal i patologia vegetal.
En l'àmbit de tecnologia forestal, s'especialitza en incendis, pascicultura i silvicultura. A més a més, hi ha professorat del Departament que està especialitzat en disseny d'experiments i anàlisi de dades en l'àmbit de la investigació agrícola i forestal.

AGROTECNIO és un nou centre que s’afegeix a l’espai de recerca i innovació de Lleida. El centre té com a objecte la recerca, el desenvolupament tecnològic i la formació especialitzada en l’àmbit agroalimentari. Les quatre grans línies de recerca que el configuren ocupen un espai que fins ara no estava cobert dins el sistema d’R+D català i es consideren estratègiques en l’àmbit agroalimentari i biomèdic futur. Agricultura, ramaderia, canvi global, biofactory, una línia de recerca fronterera entre la biomedicina i l’alimentació funcional, desenvolupament i cooperació internacional i biodisponibilitat d’aliments són els camps de recerca que vol explorar el centre.  El Departament està molt compromès amb aquest Centre, en el qual participen tots els grups de recerca del mateix i és dirigit pel Dr. Ignacio Romagosa membre, també, del Departament.

Multimèdia

Molecular farming