DOCÈNCIA

 Descarregar Pdf
El Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal desenvolupa la seva activitat docent amb la impartició de docència en titulacions oficials adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior, com Graus i Màsters, en cursos de Formació Contínua i en el Programa Sènior que dirigeix la UdL. En l'actualitat, tres PDI del Departament coordinen tres màsters Universitaris: el Màster Universitari en Gestió Forestal i Recursos Naturals al Mediterrani / Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (Erasmus Mundus), el Màster de Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral i el Màster de Protecció Integrada de Cultius. Així mateix, fruit de les relacions que manté amb diferents centres de recerca i universitats de tot el món, al llarg de l'any, imparteix docència en diversos centres internacionals.

Els perfils docents o matèries que s'imparteixen des del Departament són els de: Biologia, Biotecnologia Vegetal, Cultius extensius, Ecologia, Ecofisiologia forestal i de cultius, Entomologia, Genètica i Millora vegetal, Incendis forestals, Mètodes estadístics, Patologia vegetal, Pascicultura i Silvicultura. El Departament participa en setze titulacions oficials.
Evolució de les hores lectives del departament PVCF entre 2009 i 2013

Dos PDIs del Departament han estat guardonats amb la distinció Jaume Vicens Vives que té la finalitat de premiar l'excel·lència en la docència universitària. El Dr. Antonio Michelena en 2007, a titol colectiu, per un projecte de innovació docent i en 2012 el Dr. Carlos Cantero, a nivell individual, per su activitat acadèmica.

   Darrera modificació: