Descarregar Pdf

El Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal acull el Laboratori de Genòmica Vegetal com a part dels Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Lleida. El Laboratori de Genòmica Vegetal centra la seva tasca en la realització d'estudis d'ADN i proteïnes de reserva de cereals i, també, en l'elaboració de determinacions de creixement aeri i radiculars de cereals. A més a mes, es realitzen diferents tècniques d'electroforesi i d'amplificacions d'ADN  per a l'aplicació de marcadors moleculars, estudis de biodiversitat i controls de qualitat de llavors i plantes.

La informació completa sobre aquest servei es pot trobar als següent enllaç:

Laboratori de Genòmica Vegetal

A més a mes, el professorat del departament està obert a col·laboracions amb empreses i particulars en les àrees de coneixement i les línies de recerca que desenvolupa. Per a més informació es pot contactar amb el professor del grup de recerca corresponent o bé amb la secretària del departament.

   Darrera modificació: