Control integrat de plagues agrícoles i forestals

Grup consolidat GENCAT. Organisme: Centre UdL-IRTA

OBJECTIVES

• To increase technical and economic efficiency of pest management systems
• To reduce environmental impacts of insects pest, weed, and virus management practices

Agronomia i medi ambient en sistemes agrícoles mediterranis

Grup consolitat GENCAT. Organisme: UdL

OBJECTIVES

• Increase technical, environmental and economic efficiency of cropping systems
• Increase productivity of the agricultural cropping systems
• Reduce environmental effects of agricultural practices

Grups de recerca

 Descarregar Pdf

Grup de recerca

PDI responsable

PDI integrants del departament


Control integrat de plagues agrícoles i forestals

Grup consolidat GENCAT. Organisme: Centre UdL-IRTA
Dr. Albajes Dr. Avilla, Dra. Eizaguirre, Dra. Jauset, Dr. Pons.
Agronomia i medi ambient en sistemes agrícoles mediterranis 
Grup consolitat GENCAT. Organisme: UdL
Dr. Cantero Dra. Fanlo
Biotecnologia Vegetal Aplicada
Grup consolidat GENCAT. Organisme: UdL
Dra. Capell Dr. Bassie, Dr. Christou, Dra. Muñoz, Dr. Zhu, Dra. Armario-Najera

Interaccions Planta-Microorganisme-Vector
 
Grup consolidat GENCAT. Organisme: UdL
Dr. Oliva Dr. Colinas, Dr. Segarra, Dra. Sin
Agronomia i millora del rendiment i qualitat de cultius extensius 
Grup consolidat GENCAT. Organisme: UdL
Dr. Slafer Dra. Chocarrro, Dr. Romagosa, Dra. Santiveri, Dra. Savín
Producció forestal
Grup consolidat GENCAT. Organisme: UdL
Dr. Voltas Dr. Aunós, Dr. Bonet,  Dr. Molina, Dr. Pemán, Dr. Resco, Dr. Serrano

 

Más informació de grups i investigadors (Base de dades del GREC)

   Darrera modificació: