Recerca

 Descarregar Pdf

El Departament, des dels seus orígens, ha desenvolupat una llarga activitat investigadora, la qual cosa ha permès que diversos dels seus grups tinguin un reconeixement no només nacional sinó internacional. Com a exemple d'aquesta dilatada activitat, la Generalitat de Catalunya ha reconegut amb la Medalla Narcís Monturiol als professors del Departament Ignacio Romagosa (catedràtic de Genètica i Millora Vegetal) al 1998 i Ramon Albajes (catedràtic d'Entomologia Agrícola) al 2002 . Només cinc investigadors a la UdL han estat reconeguts amb aquest premi.
 
Dos membres del Departament són investigadors contractats per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), el Dr Paul Christou i el Dr Gustavo Slafer, i estan integrats en dos grups de recerca del mateix.

En la actualitat el Departament compta amb 6 Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya on hi ha la pràctica totalitat del PDI del Departament. 

   Darrera modificació: