Borsa de professorat substitut de la Universitat de Lleida

 Descargar pdf

Borsa de professorat substitut de la Universitat de Lleida, d’acord amb les bases de la convocatòria per a la creació de la borsa convocada per acord núm. 207/2023, del Consell de Govern de 29 de juny de 2023.

Les borses corresponents al departament són:

P131B1 - Eng. Agroforestal
P131B2 - Producció Vegetal
P131B3 - Enginyeria Hidràulica
P131B4 - Mecànica medis continus i t.e.

 

   Última modificación: