Docència en Graus

 Descargar pdf

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Assignatura Codi Curs Semestre
Estructures 1 101416 2 1

Estructures 2

101417 2 2
Estructures 3 101418 3 1
Història de la construcció 101414 1 2
Materials 1 101405 1 2
Materials 2 101412 2 1
Peritatges i valoracions 101426 3 2
Seguretat i salut 101423 3 2
Sistemes i tipologies de la construcció 101413 2 2
Topografia i replantejaments 101411 3 1
Treball Fi de Grau 101439 4 2

 

Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Assignatura Codi Curs Semestre
Biologia i Genètica 102210 1  1
Matèries primes d'origen vegetal 102222 2  2
Biotecnologia Agroalimentària 102251 4 1

 

Grau en Educació Infantil

Assignatura Codi Curs Semestre
La mirada de la ciència en l'etapa 0-6 100738 4 2

 

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Assignatura Codi Curs Semestre
Biologia 102510 1  1
Expressió gràfica 102511 1 1
Botànica Agrícola i Fisiologia Vegetal 102515 1 2
Construcció 102521 2 1
Ecologia i Gestió Mediambiental 102517 2 1
Estadística i Informàtica 102523 2 1
Fonaments de l’Enginyeria Rural 102527 2 2
Topografia, SIG i Teledetecció 102528 2 2
Genètica i Millora Vegetal 102530 3 1
Protecció Vegetal 102531 3 1
Regs 102532 3 1
Tecnologia de Cultius Herbacis 102551 3 1
Construccions i Instal·lacions 102560 3 1
Tecnologies de la Producció Vegetal 102573 3 1
Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures 102571 3 1
Mecanització Agrària 102570 3 1
Cultius Extensius 102552 3 2
Hortofructicultura 102553 3 2
Cultius Fruiters 102563 3 2
Cultius Hortícoles 102564 3 2
Jardineria 102565 3 2
Regs i Equips Agraris 102566 3 2
Agricultura de Precisió, Automàtica i Robòtica 102574 3 2
Ampliació de Regs 102575 3 2
GPS, MDT i CAD 102576 3 2
Instal·lacions i Electrificació Rural 102577 3 2
Materials Estructurals 102578 3 2
Construccions Agroindustrials i Electrificació 102585 3 2
Fructicultura 102561 3 anual
Horticultura 102562 3 anual
Maquinària, Const. i Instal·lacions Ramaderes 102556 4 1
Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió de la producció agropecuària 102540 4 1
Projectes 102541 4 1
Enginyeria i Gestió d'Espais Verds 102567 4 1
Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió en hortofucticultura i jardineria 102544 4 1
Edificacions i Obres de Terra 102579 4 1
Eficiència Energètica i Energies Renovables 102593 4 1
Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió 102545 4 1
Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió alimentària 102546 4 2
Agricultura i Ramaderia de Precisió 102503 4 2
Producció Agrícola Ecològica 102502 4 2
Producció Ramadera Ecològica 102504 4 2
Treball de Fi de Grau 102543 4 Anual

 

Grau en Enginyeria Mecànica

Assignatura Codi Curs Semestre
Elasticitat i resistència de materials II 102306  3 1
Estructures i contruccions industrials 102307 3 2
Mecatrònica II 102137 4 2
Treball de Fi de grau 102315 4 2

 

Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura

 

Assignatura Codi Curs Semestre
Biologia i Genètica forestal 102414 1 1
Botànica forestal 102415 1 2
Ecologia, Ecofisiologia forestal i Zoologia forestal 102417 1 2
Topografia, SIG i teledetecció 102424 2 1
Pràctiques Integrades I 102423 2 1
Expressió gràfica i cartografia 102410 2 1
Enginyeria hidràulica forestal 102420 2 1
Estadística i informàtica 102426 2 2
Obres forestals 102427 2 2
Repoblació forestal 102429 2 2
Pràctiques Integrades II 102428 2 2
Ordenació forestal i pascicultura 102433 3 1
Enginyeria del medi forestal 102431 3 1
Dasometria, inventariació i mostreig forestal 102430 3 1
Ecosistemes terrestres i aquàtics 102451 3 1
Silvicultura 102437 3 2
Forest i Industria 102434 3 2
Incendis i Sanitat forestal 102435 3 2
Pràctiques Integrades III 102436 3 2
Salut dels Boscos 102475 5 1
Fusta en la construcció 102471 5 1
Projectes 102442 4 1
Conservació de la flora 102465 4 1
Restauració d'ecosistemes 102456 4 1
Sociologia i gestió de conflictes ambientals 102454 4 1
Paisatge i connectivitat ecològica 102458 4 2
Riscos naturals 102459 4 2
Tècniques avançades de diagnòstic 102448 4 2
Biorefineries forestals 102486 5 1
Pràctiques externes 102467 5 1
Silvicultura funcional 102476 5 1
Política i Legislació forestal 102441 4 1
Jardineria 102484 4 1
Mètodes estadístics i Modelització forestal 102473 5 1
Propagació i Vivers forestals 102474 4 2
Ecologia del paisatge i gestió de l'ús públic 102481 4 2
Avaluació i Restauració d'espais degradats 102480 4 2
Conservació i biodiversitat 102470 4 2
Gestió d'espais urbans i periurbans 102464 5 1
Treball Fi de Grau 102444    

 

Grau en Geografia

Assignatura Codi Curs Semestre
Canvi Global 102453  4 2

 

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Assignatura Codi Curs Semestre
Sistemes elèctrics de potència 102147  3 2
Utilització de l'energia elèctrica 102146 3 1
Treball de Fi de grau 102161 4 2

 

Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

Assignatura Codi Curs Semestre
Agronomia 100311 1 2
Biologia animal 100307 1 1
Estadística aplicada 100306 1 2
Equipament i control ambiental d'allotjaments ramaders 100335 5 2
Genètica 100309 2  1
Producció ecològica 100330 5  2
Produccions ramaderes alternatives 100331 4 1

 

   Última modificación: