Cristina Chocarro

Titular d'Universitat

 Download Pdf

Personal Information

Position: Titular d'Universitat

Area of expertise: Ecologia

Address: ETSEA, Edifici Principal B, despatx 0.11.2

Phone: +34 973 702891

E-mail: cristina.chocarro@udl.cat

University degrees

· Llicenciada en Ciències Biològiques. Universitat de Navarra. 1984
· Doctorat en Ciècnies Biologiques. Universitat de Navarra. 1990

Previous activities

· Becària predoctoral FPI 1985-1988. Institut Pirenaic Ecologia (CSIC)
· Becària post-doctoral MEC 1990-1991. I.N.R.A. (Toulouse)
· Investigadora contractada. Universitat de Lleida (UdL). 1992 ETSEA.
· Investigadora contractada al CSIC. 1993-1994. Institut Pirenaic d'Ecologia (CSIC).
· Titular d'Escola Universitària 1994-2000. ETSEA-UdL
· Titular d'Universitat 2000-actualitat.. ETSEA-UdL.

Research

· Ecologia i gestió de prats i pastures.
· Optimització de la producció i qualitat de l'alfals. Producciò de llavors

Teaching

· AGRONOMIA Grau en Ciència i Salut Animal
· ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL Grau en Enginyeria Forestal
· PRÀCTIQUES INTEGRADES I Grau en Enginyeria Forestal
· ECOLOGIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
· PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

    

Recent Publications

Ballesta A., Chocarro C., Gavin P. 2011. Les varietats locals de l'Horta de Lleida. Agrocultura 44:26-28.

Lloveras J., Chocarro C., Freixes O., Arquè E., Moreno A., Santiveri F. 2008. Yield, yield components, and forage nutritive value of alfalfa as affected by seeding rate Seeding rate under irrigated conditions. Agronomy Journal 100(2):191-197

Reiné R., Chocarro C., Fillat F. 2006. Spatial patterns in seed bank and vegetation of semi-natural mountain meadows. Plant Ecology 186(2):151-160

Chocarro C., Lloveras J. 2006. Efecto de la distancia entre líneas sobre la producción de semillas de alfalfa en regadío. Tierras de Castilla y León 125:72-76

Fanlo R., Chocarro C., Lloveras J., Ferran X., Serra J., Salvia J.,. Muñoz F., Andueza F., Delgado I. 2006. Alfalfa production and quality in Northeast Spain. Grassland Science in Europe 11, 261-263.

Manent J., Chocarro C., Fanlo R., Lloveras J., Sebastià T. 2006. Publicacions sobre farratges i pastures a Catalunya (1800-2004). Quaderns Agraris 30:37-81.

Lloveras J., Borras G., Chocarro C., Santiveri F. 2006. Nitrogen fertilization of alfalfa (Medicago sativa l.) in late winter in Mediterranean environments. Pastos 36(1):35-44

Fanlo R., Chocarro C., Baches X., Masip G. 2005 Cambios de uso del suelo en los últimos 50 años en un valle Pirenaico. Pastos 34 (1): 33-46

Chocarro C., Lloveras J., Fanlo R. 2005. Winter grazing effects on alfalfa in Mediterranean conditions. Grass and Forage Science 60: 146- 150.

Fanlo R., Chocarro C., Masip G., Lloveras J. 2005. Cartografia de los recursos pascicolas de Cataluña. En: Producciones Agroganaderas:gestión eficiente y conservación del medio natural. B de la Roza A., Martínez y A. Carballal (Eds.)

Santa-María M., Chocarro C., Aguirre J., Fillat F. 2004. Relationships between floristic composition, Ellenberg values and farmer utilization of hay meadows in Central Pyrenees. Grassland Science in Europe 9: 207- 209

Reine R., Chocarro C., Fillat F. 2004 Soil seed bank and management regimes of semi-natural mountain meadow communities. Agriculture Ecosystems & Environment 104: 567 575

Fanlo R., Chocarro C., Aguirre J., Masip G., Fillat F. 2004. Topografic characteristics of two meadowlands in the Central Spanish Pyrenees. Grassland Science in Europe 9 : 837- 839Per mes informació (Consultes GREC)

   Last modification: