Dr. Jorge Lampurlanés Castell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i Veterinària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 4

Tel. +34 973 702537

Email: jorge.lampurlanes@udl.cat

 

 

Dr. Jesús Pemán García

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i Veterinària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici Principal A

Tel. +34 973702857

Email: jesus.peman@udl.cat

 

 

Teresa Estela Graell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i Veterinària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A-B, Despatx 1.18.2

Tel. +34 973702524

Email: teresa.estela@udl.cat

 

Núria Llop Masip

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i Veterinària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 1

Tel. +34 973702565

Email: nuria.llop@udl.cat

 

Laura Quer Abadias

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i Veterinària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici 4

Tel. +34 973702536

Email: laura.quer@udl.cat