Marc Castellnou

Professor associat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Professor associat

Àrea de coneixement: Incendis

Adreça:

ETSEA, Edifici Principal A, despatx 0.12

Castell 11, 43746 Tivissa. Tarragona

Telèfon: +34 607 072383

E-mail: incendi@yahoo.com

Formació Acadèmica

· Enginyer Tècnic Forestal, UPC, 1994
· Enginyer de Forest, UdL, 1997
· Master en Incendis Forestals, UdL, 2004

Experiència Professional

· 1999- Inspector Cos Bombers, Analista en Cap dels GRAF
President del Patronat de la Fundació PAU COSTA

· 2009-2011: Rethinking Risk Management. Boston Consulting Group & Forum Econòmic Mundial com a expert en risc Incendis Forestals i · dinàmica de pertorbacions i ecosistemes
· 2012-2014: Sociologia del risc de pertorbacions naturals. La gestió dels valors i la presa de decisió. Belfast. Eastern Mournes Heritage trust.
· 2014-2015: Proposta Frisk com a model agencia de gestió riscos naturals en l’europa del segle XXI. EFI.

Recerca

· Investigador de la UFF al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya1997-1998.
· Membre de projectes de recerca Finançats EU: Firetorch, Fireeficent, FireParadox, Eurofire
· Senior Expert per European Forest Institute a EFICENT (Alemania)
· 2014- Director de la Revista Incendis Lo Forestalillo des del 2002

Docència

· CREMES PRESCRITES Màster Universitari en Incendis Forestals.Ciència i Gestió Integral
· ESTRATÈGIES I TÀCTIQUES D'EXTINCIÓ Màster Universitari en Incendis Forestals.Ciència i Gestió Integral

            
                                            
                 

Publicacions Recents

Costa, P; Castellnou, M; Larrañaga, A; Miralles, M; Kraus, D. 2011. Prevention of Large Wildfires using the Fire Type concept. EU Fire Paradox Publication Barcelona, 83 pp. http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/loforestalillo/files/2011/10/Guia_Paradox_ENG_compr.pdf

Castellnou, M; Kraus, D, Miralles, M; Deloggu, G. 2010. Suppression Fire Use in Learning Organizations. In. Toward Integrated Fire Management - Outcomes of the European Project Fire Paradox. Ed. JS Silva, F Rego, P Fernandes and E Rigolot. European Forest Institute Research Report 23.

Castellnou M, Kraus D and Miralles M 2010 Prescribed burning and suppression fire techniques: from fuel to landscape management in Montiel C and Kraus D eds 2010 Best practices of fire use – prescribed burning and suppression fire programmes in selected case-study regions in Europe European EFI Research Report 24

Castellnou M; Larrañaga A, Miralles M, Vilalta O and Molina D 2010 Wildfire Scenarios: Learning from Experience in Sande Silva J, Rego F, Fernandes P and Rigolot E eds 2010 Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project Fire Paradox  EFI Research Report 23

Castellnou, M.; Pagés, J.; Miralles, M.; Piqué, M. 2009. Tipificación de los incendios forestales de Cataluña. Elaboración del mapa de incendios de diseño como herramienta parala gestión forestal. A: V Congreso forestal español. Sociedad Española de Ciencias Forestales - Junta de Castilla y León, Ávila (5CFE-453)

Piñol, J; Castellnou, M; Beven, KJ. 2007. Conditioning uncertainty in ecological models: Assessing the impact of fire management strategies. Ecological Modelling 207 (2007) 34–44.

Castellnou, M.; Arilla, E.; López, M. 2005. Fire management in Catalonia: first steps. A: International conference on prevention strategies of fires in southern Europe. CTFC-CFCCOSE- USSE, Barcelona. P. 1-9.

Lloret F, Castellnou M and Piñol J 2005 Wildfire hazard and occurrence in J Woodward ed. The Physical Geography of the Mediterranean Basin. Oxford University Press

Ubeda X, Lorca M, Outeiro L, Bernias S and Castellnou M 2005 Effects of prescribed fire on soil quality in Mediterranean grassland (Prades Mountains, North East Spain) International Journal of Wildland Fire 14 4 379-384

Castellnou, M; Bosch, M; Rodríguez, Ll. 2002. Rethinking firefighting for the XXI century: Anew firefighter model. Fires of design and fire ecology. IV International Conference on Forest Fire Research. Coimbra (Portugal). 18-23 Nov 2002.

Castellnou, M; Galán, M; Sirat, A; Lleonart, S; Miralles, M; Molina, D. 2001. Wildfire simulation and fire risk mapping in Catalonia. Proceeding of the Workshop Tools and Methodologies for Fire Danger Mapping. 9-14 Març. Vila Real. Portugal.

Reconeixements

· Safety Award 2015 per la IAWF (International Assciation of Wildland Fire) USA
· NASA World wind challenge winner amb EMSYX i PCF per desenvolupament software previsió evolució incendis

   Darrera modificació: