Joan Segarra

Titular d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

Categoria: Titular d'Universitat

Àrea de coneixement: Patologia Vegetal

Adreça: ETSEA, Edifici Principal B, despatx 1.22.1

Telèfon: +34 973 702854

Personal website: http://web.udl.es/usuaris/f4087832/Index.html

E-mail: joan.segarra@udl.cat

Formació Acadèmica

· Doctorat en Enginyeria Agronòmica, Universitat de Lleida, 1994
· Enginyer Agrònom, UPC
· Enginyer Tècnic Agrícola, UPC

Experiència Professional

· 1992 – 1996. Ajudant d’Escola Universitària
· 1996 – 2002. Professor Titular d’Escola Universitària, Universitat de Lleida, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
· 2002 – Actualitat. Professor Titular d’Universitat, Universitat de Lleida, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Recerca

L’objectiu de la meva recerca es caracteritzar i comprendre les epidèmies dels cultius i dissenyar estratègies de control.
La metodologia emprada es basa en l’observació i caracterització de les epidèmies. Mitjançant models matemàtics s’extrauen els elements claus que expliquen la invasió i la persistència de les malalties, el patró epidèmic en el decurs d’un o diversos anys, el risc d’infecció, l’evolució de la virulència de la població patogen i la durabilitat de la resistència. L’obtenció de dades experimentals permet el calibratge i contrast de diferents models i la valoració de l’efecte epidemiològic de diferents mesures de control.
Més concretament les línies d’investigació es centren en la comparació del model de Vanderplank (1963) amb els models de compartiments molt més utilitzats en epidemiologia humana i animal i l’anàlisi dels mecanismes que expliquen la coevolució planta patogen i la coexistència de diferents races del patogen. Els patosistemes experimentals són fonamentalment les malalties dels cereals com per exemple la cendrosa de l’ordi (Erysiphe graminis) f.sp. hordei) i dels fruiters com la podridura marró del préssec causat per Monilinia spp.

Docència

· ESTADÍSTICA APLICADA Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal
· MATÈRIES PRIMES D'ORIGEN VEGETAL  Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments
· PROTECCIÓ VEGETAL Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
· PATOLOGIA VEGETAL Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
· PROGRAMES DE PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius
· MÈTODES ESTADÍSTICS Màster en Enginyeria Agronòmica
· PROTECCIÓ AVANÇADA DE FRUITERS Màster en Fructicultura

 

Publicacions Recents

Casals C, Segarra J, De Cal A, Lamarca N, Usall J. 2015. Overwintering of Monilinia spp. on mummified stone fruit. Journal Of Phytopathology 163(3):160-167

Sisquella M, Picouet P, Viñas I, Teixidó N, Segarra J, Usall J. 2014. Improvement of microwave treatment with immersion of fruit in water to control brown rot in stone fruit. Innovative Food Science & Emerging Technologies 26:168-175

Villarino M, Egüen B, Lamarca N, Segarra J, Usall J, Melgarejo P, De Cal A. 2013. Occurrence of Monilinia laxa and M. fructigena after introduction of M. fructicola in peach orchards in Spain. European Journal of Plant Pathology 137(4):835-845

Villarino M, Gell I, Melgarejo P, De Cal A, Casals C, Lamarca N, Usall J, Segarra J. 2012. Monitoring conidial density of Monilinia spp.on peach surface in relation to brown rot development in orchards. Acta Horticulturae 962:455-462

Villarino M, Melgarejo P, Usall J, Segarra J, Lamarca N, De Cal A. 2012. Secondary inoculum dynamics of Monilinia spp. and relationship to the incidence of postharvest brown rot and peaches and the weather conditions during the growing season. European Journal of Plant Pathology 133(3):585-598

Villarino, M. Melgarejo, P. Usall, J. Segarra, J. De Cal, A. 2010. Primary inoculum sources of Monilinia spp. in spanish peach orchards and their relative importance in brown rot. Plant Disease 94:1048-1054 

Segarra J. 2005. Stable polymorphisms in a two-locus gene-for-gene system. Phytopathology 95(7):728-736

Segarra, J., Juárez, M., Castelvell, D., Achón, M.A., Medina, V. 2005. Incidencia del mosaico de la higuera en el Este de España. Boletín del Servicio de Plagas 31: 407-415

Serrano, L., Ramon, J., Segarra, J., Medina, V., Achón, M. A., López, M., Juarez, M. 2004. New approach in the identification of the causal agent of Fig mosaic disease. Acta Horticulturae 657: 559-566

Segarra J. 2002. Utilidad de los modelos epidemiológicos. ITEA. Producción Vegetal

Segarra, J. Jeger, M. J., Van den Bosch, F. 2001. Epidemic dynamics and patterns of plant diseases. Phytopathology 91:1001-1010.

Segarra, J., Marín, J.P., Bernaus, J.R., Sopena, A., 1999. Selección de Erysiphe graminis por distintos cultivares de cebada. I_ Complejidad y diversidad de la virulencia. Invest. Agr.:Prod. Prot. veg. 14:59-72.

Segarra, J., Marín, J.P., Bernaus, J.R., Sopena, A., 1999. Selección de Erysiphe graminis por distintos cultivares de cebada. I_ Frecuencias de virulencia. Invest. Agr.:Prod. Prot. veg. 14(1):49-58.

Segarra J. 1996. Barley mildew in northeastern Spain: response of the pathogen population to host selection. In: Integrated control of cereal mildews and rusts: Towards coordination of research across Europe. Limpert E, Finckh MR, Wolfe MS (Eds.). Comisión Europea 005097. 39-43pp. ISBN: 92-827-7171-7


Per mes informació (Consultes GREC)

 
   Darrera modificació: