Constanza Carrera

Investigadora María Zambrano

 Descarregar Pdf

Dades personals

Carrera

Categoria: Investigadora María Zambrano

Àrea de coneixement: Agronomia

Adreça: ETSEA, Edifici Principal A, despatx 0.6.4

Telèfon: +34 973 702830

E-mail: constanza.carrera@udl.cat

Formació Acadèmica

· Doctora, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2011
· Enginyera Agrònoma, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2006

Experiència Professional

· 2022 – 2024. Investigadora María Zambrano del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universidad de Lleida.
· 2018 – actualitat. Investigadora Adjunta de la Carrera d'Investigador Científic i Tecnològic del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
· 2014 – actualitat. Investigadora de l'Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV), Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias (INTA).
· 2015– 2016. Professora Ajudant A amb dedicació simple al Departamento de Producción Vegetal, Universidad Católica de Córdoba.
· 2010– 2011. Professora Ajudant A amb dedicació simple al Departamento de Recursos Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

Recerca

La meva àrea d'interès és l'estudi de les bases ecofisiològiques del rendiment i la qualitat dels grans dels cultius. Principalment interessada en l'interacció genotip x ambient i en comprendre els mecanismes involucrats en les respostes dels cultius a estresors abiòtics (dèficit hídric i estrés per altes temperatures) a nivells cel·lular, de planta i de la coberta.

Publicacions Recents

SCOPUS Author ID: 26648004000

Orcid code: 0000-0002-8959-9069

Index h: 8 (SCOPUS), Març 2022

 

-Kettler, B., Carrera, C.S., Nalli, F.D., Trachsel, S., Andrade F.H., Neiff, N. 2022. High night temperature during maize postflowering increases night respiration and affects photosynthesis, growth and kernel number. Journal of Agronomy and Crop Science in press.

-Carrera, C.S., Rosas, M.B., Gontijo Mandarino, J.M., Leite, R.S., Raspa F., Fava F., Dardanelli J., Andrade, F. 2022. Partial and total defoliation during the filling period affected soybean grain industrial and nutraceutical quality. Journal of the Science of Food and Agriculture in press.

-Carrera, C.S., Salvagiotti F., Ciampitti I. 2021. Benchmarking nutraceutical soybean composition relative to protein and oil. Frontiers in Nutrition 8, 663434.

-Carrera, C.S., Solís S.M., Ferrucci M.S., Vega C.C.R., Galati B.G., Ergo V.V., Andrade F.H., Lascano R.H. 2021. Leaf structure and ultrastructure changes induced by heat stress and drought during seed filling in field-grown soybean and their relationship with grain yield. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 93 (4), art. no. e20191388.

15-Carrera, C.S., Urretabizkaya N., Gontijo Mandarino J.M., Santos Leite R., Szemruch C., Rondanini D.P. 2021. Soybean seed and pod isoflavones accumulation during the late reproductive period. Revista de Investigaciones Agropecuarias 47 (3), pp. 338-343.  

-Ergo, V.V., Veas, R.E.A., Vega, C.R.C., Lascano, R.H., Carrera, C.S. 2021. Leaf photosynthesis and senescence in heated and droughted field-grown soybean with contrasting seed protein concentration. Plant Physiology and Biochemistry 166: 437-447 (2021).

-Veas, R.E.A., Ergo, V.V., Vega, C.R.C., Lascano, R.H., Rondanini, D.P., Carrera, C.S. 2021. Soybean seed growth dynamics exposed to heat and water stress during the filling period under field conditions. Journal of Agronomy and Crop Science in press.

-Ergo, V.V., R.H. Lascano, C.R.C. Vega, R. Parola, C.S. Carrera. 2018. Heat and water stressed field-grown soybean: a multivariate study on the relationship between physiological-biochemical traits and yield. Environmental and Experimental Botany 148, 1−11.

 -Lattar, E.C., Galati, B.G., Carrera, C.S., Ferrucci, M.S. 2018. Floral nectaries of Heliocarpus popayanensis and Luehea divaricata (Malvaceae-Grewioideae): Structure and ultrastructure. Australian Journal of Botany 66(1), 59-73.

 -Zini, L.M., Carrera, C.S., Lattar, E.C., Ferrucci, M.S. 2018. Pollen morphology in selected species of Caricaceae with special reference to novel palynological characters. Botany 96(1), 1-8

*-Carrera, C. and J. Dardanelli. 2017. Water deficit modulates the relationship between temperature and unsaturated fatty acid profile in soybean (Glycine max L.) seed oil. Crop Science 57(6), 3179−3189.

-Carrera, C. and P. Seguin. 2016. Factors affecting tocopherol concentrations in soybean seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry 64(50), 9465-9474.

-Carrera, C. and J. Dardanelli. 2016. Changes in the Relationship Between Temperature During the Seed-Filling Period and Soya Bean Seed Isoflavones Under Water-Deficit Conditions. Journal of Agronomy and Crop Science 202, 421−432.

-Carrera, C., J. Dardanelli, and D.O. Soldini. 2014. Environmental and genotypic variation on seed nutraceutical and industrial composition of non-transgenic soybeans. Crop and Pasture Science 65 (12): 1311–1322.

-Carrera, C., J. Dardanelli, and D.O. Soldini. 2014. Chemical compounds related to nutraceutical and industrial qualities of nontransgenic soybean genotypes. Journal of the Science of Food and Agriculture 94 (7): 1463–1469.

-Gaido, N.E., J.O. Gieco y C. Carrera. 2013. Impacto de mancha ojo de rana (Cercospora sojina k. Hara) sobre rendimiento y componentes industriales del grano de soja: aceite y proteína. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Cuyo 45(2): 327-340.

-Carrera, C., C.M. Reynoso, G.J. Funes, M.J Martínez., J. Dardanelli, and S.L. Resnik. 2011. Amino acid composition of soybean seeds as affected by climatic variables. Pesquisa Agropecuária Brasileira 46:1579-1587.  

-Carrera, C., M.J. Martínez, J. Dardanelli, and M. Balzarini. 2011. Environmental variation and correlation of seed components in non-transgenic soybeans: protein, oil, unsaturated fatty acids, tocopherols and isoflavones. Crop Science 51:800-809.

-Carrera, C., M.J. Martínez, J. Dardanelli, and M. Balzarini. 2009. Water deficit effect on the relationship between temperature during the seed filling period and soybean seed oil and protein concentrations. Crop Science 49:990-998.

   Darrera modificació: