Publicada la borsa de treball del professorat substitut de la UdL

Descargar pdf
Salón de actos detalle
Foto: UdL
El dia 20 de novembre es va fer públic la relació prioritzada parcial de les borses de professorat substitut de la Universitat de Lleida, d’acord amb les bases de la convocatòria per a la creació de la borsa de professorat substitut de la Universitat de Lleida convocada per acord núm. 207/2023, del Consell de Govern de 29 de juny de 2023.
 
En concret al nostre departament, DCEFA, els corresponen les borses:
 
P131B1 - Eng. Agroforestal
P131B2 - Producció Vegetal
P131B3 - Enginyeria Hidràulica
P131B4 - Mecànica medis continus i t.e.
 
S'ha creat un espai a la nostra web, a l'apartat de docència, on es poden consultar aquestes borses.

Enllaç al document