El professor Dr. Ignacio Romagosa , nou director d'Agrotècnio

La seua prioritat, consolidar científicament el centre i obrir-lo al sector

Download Pdf
Ignacio Romagosa. FOTO: UdL

El catedràtic de Producció vegetal de la Universitat de Lleida, Ignacio Romagosa, ha estat nomenat director d'Agrotècnio durant la reunió del patronat d'aquest centre de recerca que ha tingut lloc avui a la UdL i del qual en formen part la UdL, l'IRTA i el CERCA.

Romagosa, professor a la UdL des del 1988, substitueix als també docents i investigadors de la UdL, Ramon Albajes, Gustavo Slafer i Vicent Sanchis, que compartien provisionalment la direcció després de la dimissió al 2015 en aquest càrrec de l'investigador ICREA, Paul Christou.

El nou director d'Agrotècnio s'ha fixat com a objectius durant els propers quatre anys consolidar científicament el centre, tot incorporant grups de recerca de fora de Lleida i incrementant la col·laboració amb altres ens com ara l'IRBlleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Una altra de les seues prioritats serà obrir la gestió d'Agrotècnio a la societat a través de la col·laboració amb els diferents actors del sector agroalimentari (empreses, productors, etc.), així com consolidar-lo financerament, ja que forma part de la xarxa de centres de recerca d'excel·lència CERCA.

Romagosa, doctor en agronomia per la Universitat de Colorado, és membre del grup de recerca de la UdL Agronomia i millora del rendiment i qualitat de cultius extensius. Gestor del Programa Iberoamèricà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament, va ocupar la direcció de l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa entre 2011 i 2015. Al 1998 fou distingit amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya quan ocupava la direcció de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL.

Agrotècnio el formen actualment 14 grups de recerca de la UdL que treballen en una àmplia gamma de disciplines en els àmbits agroalimentari, ramader, mediambiental i nutricional.