El 8 i 9 de maig es celebra a Lleida el FIFTH SYMPOSIUM ON CEREAL PHYSIOLOGY AND BREEDING

Aquest simposi està organitzat per investigadors del grup consolidat en Crop Physiology del Centre Agrotecnio (UdL)

Download Pdf
Semifecv
Imatge de portada SEMIFECV

Els propers 8 i 9 de maig es celebra a Lleida el Simposi científic FIFTH SYMPOSIUM ON CEREAL PHYSIOLOGY AND BREEDING (SEFIMECV). Aquest simposi està organitzat per investigadors del grup consolidat en Crop Physiology del Centre Agrotecnio (UdL) del qual el Dr. Gustavo Slafer és l’investigador coordinador. Les sessions de ponències, comunicacions i pòsters tindran a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV). Més informació sobre el simposi es troba en la web: https://sefimecv.com/

La sèrie de simposis sobre fisiologia i millora de cereals ha tingut com a objectiu crear un espai fèrtil per a l' intercanvi científic i facilitar les sinergies entre els grups científics que treballen en temes de fisiologia, genètica i millora de cereals. Aquests Simposis s'han organitzat inicialment en el context de la Xarxa de Recerca FIRCME "Fisiologia del Rendiment i la Qualitat per a la Millora dels Cereals" (finançat per l'Agència Espanyola d'Investigació, 2018-2020) i actualment continuen sent organitzats per grups de recerca que van formar part de la Xarxa juntament amb altres que se sumen a aquesta activitat.

Un resultat d'anteriors Simposis sobre Fisiologia i Millora de Cereals ha estat l'enfortiment de les col·laboracions i sinergies entre grups espanyols, però també amb grups d'altres països que hi han participat, millorant el nivell de multidisciplinarietat, impactes i internacionalització de les activitats de recerca en la recerca de solucions a l'agricultura global, particularment dins de les àrees mediterrànies. Per tant, aquest esdeveniment pot facilitar l'establiment de consorcis que podrien participar potencialment en accions de la iniciativa internacional – mediterrània Associació per a la Recerca i Innovació en l'Àrea Mediterrània (PRIMA) centrant-se en la gestió sostenible de l'aigua i els sistemes alimentaris.

Aquest Cinquè Simposi sobre Fisiologia i Millora de Cereals se centrarà en el coneixement i les eines (inclòs el fenotipat) per millorar encara més el rendiment i la qualitat (industrial i nutricional) dels cereals cultivats en condicions d'alt rendiment i estressants (biòtiques i abiòtiques).

Aprofitant la celebració del simposi a Lleida els organitzadors han establert una plantació demostrativa de diferents varietats de blat (8 genotips) cultivades des de 1955 fins a l’actualitat, la qual està ubicada al camp experimental de ETSEAFIV i que serà objecte de visita i discussió in situ per part dels assistents al simposi.