Programa Sènior

 Download Pdf

El Programa Sènior s’adreça a totes aquelles persones, de 50 anys o més, que, sense objectius professionalitzadors, vulguin ampliar i aprofundir en el coneixement mitjançant l’educació superior. Dins d'aquest programa el Departament ofereix les següents assignatures:

Biologia i Societat 

Ecologia

Taller d'Ecologia

   Last modification: