Personal Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Nom

Categoria

Sr. Carlos Cortés Personal Tècnic de Suport
Sra. Svetlana Dashevskaya Tècnica Laboratori
Sra. Teresa Estela Secretària departament
Sra. Núria Gabernet Gestora Projectes
Sr. Victor Hugo Jimenez Tècnic Laboratori
Dr. Alejandro Juárez Tècnic Especialista Suport a la Docència
Dra. Carmen López Tècnica Qualificada Recerca
Sra. Sílvia Martí Tècnica Laboratori
Sra. Mª Josep Pau Personal Tècnic Suport

 

   Darrera modificació: